Nõuded trükifailile

 Kasutame Microsoft Windows PC keskkonda

Sobivad enamkasutatavad kujundusprogrammid on:

  • Adobe Illustrator CS4 või varasem versioon (ai)
  • Adobe Photoshop CS4 või varasem versioon (tiff, eps)
  • Corel 15 või varasem versioon (cdr)

Eelistatud trükifail on komposiit-pdf, kus fondid on tehtud kurvideks ning pildid kujundusse integreeritud.

Võimalike vigade vältimiseks palume saata e-postiga näidisfail (jpg).

Resolutsioon
1,8- 2,2 m laiale lipukangale trükkivad masinad ei vaja suuremat resolutsiooni, kui kuni 100-150 dpi. Kuni 160 cm laiuses lipukangale trükkivale masinale peaks resolutsioon olema 150 – 200 dpi. Väikseformaadiliste ja fotoprindikvaliteeti nõudvatele trükistele vajame resolutsiooni 150-300 dpi.
Siia alla kuuluvad väiksemamõõdulised tooted: vimplid, siidilipud, fotopadjad, seinapildid, peened mustrid jt.

Saadetav trükifail peab olema mõõtsuhtes 1:1-le või vektorfailide puhul proportsionaalselt vähendatud, mis tuleb mainida failinimes.

Värvid
Lipukangad trükime CMYK värvitoonides. Meie värviprofiil on (ICC) “Euroscale Coated v2″

PDF-ks salvestamisel palume valida PDF/X-1a:2001 või 2003

Juhime tähelepanu asjaolule, et suur hulk Pantone Solid Coated lehvikus näidatud toone ei ole neljavärvitrükis teostatavad.
Et saavutada võimalikult täpset tooni, soovitame saata PMS (Pantone) kood e-postiga.

Fototrüki kvaliteeti nõudvate trükiste puhul võib trükifaili kujundada RGB värviruumis ja salvestada tiff, jpg, pdf..

Failide saatmine
Suuremate failide saatmiseks võite kasutada

o   Kasutajanimi: ftp.lipuvabrik.ee

o   Parool: 25dHuH

Laadige failid lihtsalt serverisse ja saatke vastav informatsioon (failinimi) oma kontaktisikule..

Oluline:

  • Ärge kasutage failinimedes täpitähti
  • Ärge kasutage bleedi. Meie paneme õmblusvarud ise või küsige need meie käest.
  • Ärge kasutage trükifaili valmistamiseks MS Office tarkvara, neid faile me ei aktsepteeri
  • Fondid peavad olema kurvitud.

Kui meie poolt soovitud nõuded ei ole täidetud, siis ei võta Lipuvabrik vastutust võimalike pretensioonide eest.

Väljatrükitavad PDF-kujul olevad trükinõuded saad siit: Lipuvabrik trukinouded failile.