Nõuded trükifailile

 Kasutame Microsoft Windows PC keskkonda

Sobivad enamkasutatavad kujundusprogrammid on:

  • Adobe Illustrator CS4 või varasem versioon (ai)
  • Adobe Photoshop CS4 või varasem versioon (tiff, eps)
  • Corel 15 või varasem versioon (cdr)

Eelistatud trükifail on komposiit-pdf, kus fondid on tehtud kurvideks ning pildid kujundusse integreeritud.

Võimalike vigade vältimiseks palume saata e-postiga näidisfail (jpg).

.

Resolutsioon
1,8- 2,2 m laiale lipukangale trükkivad masinad ei vaja suuremat resolutsiooni, kui kuni 100-150 dpi. Kuni 160 cm laiuses lipukangale trükkivale masinale peaks resolutsioon olema 150 – 200 dpi. Väikseformaadiliste ja fotoprindikvaliteeti nõudvatele trükistele vajame resolutsiooni 150-300 dpi.
Siia alla kuuluvad väiksemamõõdulised tooted: vimplid, siidilipud, fotopadjad, seinapildid, peened mustrid jt.

Saadetav trükifail peab olema mõõtsuhtes 1:1-le või vektorfailide puhul proportsionaalselt vähendatud, mis tuleb mainida failinimes.

.

Värvid
Lipukangad trükime CMYK värvitoonides. Meie värviprofiil on (ICC) “Euroscale Coated v2″
varvid Lipuvabrik

 

PDF-ks salvestamisel palume valida PDF/X-1a:2001 või 2003

saveaspdf lipuvabrik

Juhime tähelepanu asjaolule, et suur hulk Pantone Solid Coated lehvikus näidatud toone ei ole neljavärvitrükis teostatavad.
Et saavutada võimalikult täpset tooni, soovitame saata PMS (Pantone) kood e-postiga.

Fototrüki kvaliteeti nõudvate trükiste puhul võib trükifaili kujundada RGB värviruumis ja salvestada tiff, jpg, pdf.

.

Failide saatmine
Suuremate failide saatmiseks võite kasutada

o   Kasutajanimi: ftp.lipuvabrik.ee

o   Parool: 25dHuH

Laadige failid lihtsalt serverisse ja saatke vastav informatsioon (failinimi) oma kontaktisikule.

.

Oluline:

  • Ärge kasutage failinimedes täpitähti
  • Ärge kasutage bleedi. Meie paneme õmblusvarud ise või küsige need meie käest.
  • Ärge kasutage trükifaili valmistamiseks MS Office tarkvara, neid faile me ei aktsepteeri
  • Fondid peavad olema kurvitud

.

Kui meie poolt soovitud nõuded ei ole täidetud, siis ei võta Lipuvabrik vastutust võimalike pretensioonide eest.

 

Väljatrükitavad PDF-kujul olevad trükinõuded saad siit: Lipuvabrik trukinouded failile.